Cenník - Denný stacionár

(platný od 01.07.2016)

cena za služby pre osobu s posudkom odkázanosti:

 

Služba

Cena v €

Pomoc pri odkázanosti na sociálnu službu

3,00 € / mesiac

Raňajky

1,70 € / deň

Desiata

1,00 € / deň

Obed

2,90 € / deň

Olovrant

1,50 € / deň

Masáž

0,00 €

Sociálne poradenstvo

0,00 €

Sociálna rehabilitácia

0,00 €

Pracovná terapia

0,00 €

 

Podmienky:

Spôsob platenia úhrad za pomoc pri odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári a stravovanie: platba v hotovosti. Podmienky platenia úhrad za pomoc pri odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári: platba sa vykoná najneskôr do posledného dňa prebiehajúceho mesiaca