Cenník - opatrovateľská služba

(platný od 01.01.2017)

Cenník 1 hodina opatrovateľskej služby - prijímateľ opatrovateľskej služby s príspevkom IA MPSVR

Doba

Úhrada klienta

Príplatok klienta

Spolu klient

Pondelok – piatok deň 05:00 – 23:30

1,00 €

0,- €

1,00 €

Pondelok – piatok noc 23:30 – 05:00

1,00 €

0,40 €

1,40 €

Sobota - nedeľa

1,00 €

0,50 €

1,50 €

Sviatok

1,00 €

0,80 €

1,80 €

 

Cenník 1 hodina opatrovateľskej služby – prijímateľ opatrovateľskej služby s príspevkom obce

Doba

Úhrada klienta

Príplatok klienta

Spolu klient

Pondelok – piatok deň 06:00 – 22:00

1,90 €

0,- €

1,90 €

Pondelok – piatok noc 22:00 – 06:00

1,90 €

1,00 €

2,90 €

Sobota - nedeľa

           1,90 €

1,20 €

3,10 €

Sviatok

 1,90 €

1,90 €

3,80 €

 

Cenník 1 hodina opatrovateľskej služby – prijímateľ opatrovateľskej služby - samoplatiteľ

Doba

Úhrada klienta

Cena služby

Pondelok – piatok deň 06:00 – 22:00

4,00 €

4,00 €

Pondelok – piatok noc 22:00 – 06:00

4,40 €

4,40 €

Sobota - nedeľa

4,60 €

4,60 €

Sviatok

6,00 €

6,00 €